100 години од раѓањето на академик Димитар Митрев : зборник на трудови од Свечениот собир / [уредник Витомир Митевски].

Date
2021
Authors
Митевски, Витомир. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Тираж 200. Библиографија на трудовите на академик Димитар Митрев (1919-1976) / дополнил и коригирал Вангел Аџиовски. Библиографија кон одделни трудови.
Keywords
Митрев, Димитар, 1919-1976
Citation