Македонија и односите со Грција / [прилози од Евгени Димитров, Данчо Зографски, Петар Хр. Илиевски, Блаже Конески, Матеја Матевски, Манол Пандевски, Георги Старделов, Александар Христов, Цветан Грозданов, Блаже Ристовски, Крсте Битоски, Владо Ивановски, Ристо Кирјазовски, Стојан Киселиновски, Михајло Миновски, Симо Младеновски, Бранко Панов, Тодор Симовски ; редакција Георги Старделов, Цветан Грозданов, Блаже Ристовски].

Date
1993
Authors
Димитров, Евгени. (aut)
Зографски, Данчо. (aut)
Илиевски, Петар Хр. (aut)
Конески, Блаже. (aut)
Матевски, Матеја. (aut)
Пандевски, Манол. (aut)
Старделов, Георги. (aut)
Христов, Александар. (aut)
Грозданов, Цветан. (aut)
Ристовски, Блаже. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Совет за проучување на Југоисточна Европа
Abstract
Description
На предната корица: Дел од царските двери и иконостасот (Манастир Свети Наум - Охрид) На задната корица: Метална глава на дрвените порти од манастирот Слепче (Демирхисарско, XVI век) Белешки: стр. 123-136.
Keywords
Citation