Споменица посветена на Петар Серафимов редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1915-2001] / [уредник Блаже Ристовски].

Date
2002
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Петар Серафимов. На наспор. насл. стр.: Festschrift : presented as a memorial to Petar Serafimov a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академикот Петар Серафимов: стр. 25-28.
Keywords
Серафимов, Петар, 1915-2001
Citation