Интересите на Република Македонија за членство во НАТО : проект на центарот за стратегиски истражувања при МАНУ / Никола Кљусев, Трајан Гоцевски, Стојан Славески, Оливер Бакрески.

Date
2007
Authors
Кљусев, Никола. (aut)
Гоцевски, Трајан. (aut)
Славески, Стојан. (aut)
Бакрески, Оливер. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Филозофски факултет, Центар за стратегиски истражувања
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Interests of the Republic of Macedonia for NATO membership / Nikola Kljusev, Trajan Gocevski, Stojan Slaveski, Oliver Bakreski. Предговор: стр. XIII-XIV. Фусноти кон текстот. Summary. Библиографија: стр. 217-222.
Keywords
Citation