Споменица посветена на починатиот Љубен Лапе, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1910-1985] / [уредник Крум Томовски].

Date
1986
Authors
Томовски, Крум. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Festschrift presented as a memorial to Ljuben Lape, a member of Macedonian academy of sciences and arts. Кор. ств. насл.: Љубен Лапе : 1910-1985. Тираж 300. Библиографија на академикот Љубен Лапе: стр. 31-52 (233 единици) / составила Лилјана Ристевска.
Keywords
Лапе, Љубен, 1910-1985
Citation