На траговима Војислава Ј. Ђурића / уредници Дејан Медаковић, Цветан Грозданов.

Date
2011
Authors
Медаковић, Дејан. (edt)
Грозданов, Цветан. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Београд : Српска академија наука и уметности ; [Скопје] : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Sur les pas de Vojislav J. Djurić / rédacteurs Dejan Medaković, Cvetan Grozdanov. Тираж 750. Фусноти кон текстот. Summaries кон трудовите.
Keywords
Ђурић, Војислав Ј., 1925-1996, Фрески
Citation