Класификација на почвите на Република Македонија / Ѓорѓи Филиповски ; [превод на резимето Рајна Кошка-Хот].

Date
2006
Authors
Филиповски, Ѓорѓи. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Soil classification of the Republic of Macedonia / Gjorgji Filipovski. Тираж 600. Библиографија: стр. 325-335. Summary.
Keywords
Почви
Citation