АСНОМ во создавањето на државата на македонскиот народ : реферати од научен собир одржан од 29 до 31 октомври 1984 година во Скопје / [уредувачки одбор Михаило Апостолски (претседател), Александар Христов, Вера Весковиќ-Вангели ; превод на резимеа Мајкл Блак].

Date
1987
Authors
Апостолски, Михаило. (edt)
Христов, Александар. (edt)
Весковиќ-Вангели, Вера. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр: Anti-fascit council of the national-liberation of Macedonia on the founding of the state of the macedonian people : papers from a conference held in Skopje on october 29th-31st, 1984. Текст на повеќе јазици. Тираж 800. Summaries кон повеќето трудови.
Keywords
АСНОМ
Citation