Развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија за периодот 1996-2000 година / раководител на проектот Александар Андреевски ; истражувачи Златка Поповска, ... [и др.].

Date
1997
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Истражувачи: Златка Поповска, Александар Петроски, Јорде Јакимовски, Милан Ѓурчинов, Цветан Грозданов, Бојан Шоптрајанов, Томе Бошевски, Георги Д. Ефремов, Александар Андреевски.
Keywords
Научноистражувачка дејност
Citation