Природни и социогеографски карактеристики на планината Бистра / [уредувачки одбор Кирил Мицевски, главен и одговорен уредник, Никола Узунов, Митко Панов ; превод на резимеа Мирка Мишиќ].

Date
1983
Authors
Мицевски, Кирил. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На спор. насл. стр.:Natural and socio-geographical characteristica of Mt. Bistra. Тираж 500. Библиографија кон секој труд. Summarie.
Keywords
Citation