333 избрани песни / Влада Урошевиќ.

Date
2020
Authors
Урошевиќ, Влада. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Магор
Abstract
Description
Тираж 500. Фусноти кон поговорот. Поезијата како игра и како загатка : (кон 333 Избрани песни од Влада Урошевиќ) / Лидија Капушевска-Дракулевска: стр. 477-511. Белешка за авторот: стр. 513-516.
Keywords
Урошевиќ, Влада, 1934-
Citation