Местото на македонската фонетика во рамките на словенскиот и на балканскиот јазичен свет / Ирена Савицка, Ана Цихнерска.

Date
2018
Authors
Савицка, Ирена. (aut)
Цихнерска, Ана. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На напор. насл стр.: The place of the macedonian phonetics within the slavic and balkan linguistic area / Irena Sawicka, Anna Cychnerska. Тираж 300. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. [195]-206.
Keywords
Македонски јазик
Citation