Последиците от Европейската дългова криза върху процесите на икономическата интеграция в Европейския съюз = Импликациите од Европската должничка криза врз процесите на економската интеграција во Европската унија / [редакционен съвет = уредувачки одбор Таки Фити ... и др.].

Date
2017
Authors
Fiti, Taki. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
София : Българска академия на науките ; Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Текст на буг. и мак. јазик. Фусноти кон текстот. Библиографија кон трудовите.
Keywords
Економска интеграција
Citation