Трауми во лицевовиличната регија / Илија Васков.

Date
2005
Authors
Васков, Илија. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Maxillo-facial traumatic injuries / Ilija Vaskov. Тираж 300. Библиографија: стр. 263-274.
Keywords
Максилофацијална регија, Лицевовилична регија
Citation