Македонската интелегенција во Швајцарија во времето на Париската мировна конференција / Љубен Лапе ; [превод од француски јазик Аленка Лапе ; превод од англиски јазик Надежда Георгиева].

Date
2010
Authors
Лапе, Љубен. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Тираж 250. Кон зборникот / Иван Катарџиев: стр. [5]-7. Предговор / Евгени Димитров: стр. [9]-12. Регистри.
Keywords
Македонска интелегенција, Париска мировна конференција
Citation