Архитектурата на почвата на Македонија : од средината на XIX до крајот на XX век : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / [уредувачки одбор Георги Старделов, Крум Томовски, Михаил Токарев].

Date
2006
Authors
Старделов, Георги. (edt)
Томовски, Крум. (edt)
Токарев, Михаил. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Публикацијата е во рамките на: Макропроект "Историја на културата на Македонија", кн. 14. Тираж 500. Фусноти кон текстот.
Keywords
Архитекти
Citation