Ареална лингвистика : теории и методи : материјали од научната конференција по повод петгодишнината од смртта на Божидар Видоески / [организационен одбор Зузана Тополињска, претседател... [и др.].

Date
2005
Authors
Тополињска, Зузана. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Трудови на повеќе јазици. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Библиографија и Summaries кон повеќето трудови.
Keywords
Словенски јазици, Македонски јазик
Citation