Монетите и монетоковниците во Македонија : зборник на трудови од симпозиумот одржан по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев, МАНУ, 1 јуни, 2001 година / [уредник Цветан Грозданов ; уредувачки одбор Вера Битракова-Грозданова, Елица Манева и Катерина Христовска].

Date
2001
Authors
Грозданов, Цветан. (edt)
Битракова-Грозданова, Вера. (edt)
Манева, Елица. (edt)
Христовска, Катерина. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Народна банка на Република Македонија
Abstract
Description
Фусноти кон текстот.
Keywords
Монети и монетоковници
Citation