Споменица посветена на Тодор Скаловски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1909-2004] / [уредник акад.Ташко Георгиевски].

Date
2005
Authors
Георгиевски, Ташко. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На наспор.насл.стр.: Festschrift presented as a memorial to Todor Skalovski, a member of Macedonian academy of sciences and arts. Кор. стр. насл.: Тодор Скаловски : 1909-2004. Библиографија на трудовите на академик Тодор Скаловски: стр.27-37.
Keywords
Скаловски, Тодор, 1909-2004
Citation