Воспалителни процеси во максилофацијалната регија / Илија Васков.

Date
2008
Authors
Васков, Илија. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Inflammatory processes in maxillofacial region / Ilija Vaskov. На внатрешната стр. од предната и задната корица белешка за авторот. Тираж 300. Библиографија: стр. 381-425.
Keywords
Максилофацијална регија
Citation