Свети Климент Охридски : 916-2016 : свечено одбележување на 1100-годишнината од упокојувањето / главен уредник Таки Фити = Saint Clement of Ohrid : 916-2016 : solemn academy on the 1100th anniversry since the passing / editor in chief Taki Fiti.

Date
2017
Authors
Фити, Таки. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Тираж 250. Текст напоредно на повеќе јазици.
Keywords
Климент Охридски, св., 840-916
Citation