Епоха Блаже Конески / Георги Старделов ; [превод на англиски Николче Мицкоски].

Date
2018
Authors
Старделов, Георги, 1930- (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Лексикографски центар : Матица македонска
Abstract
Description
Тираж 500. Дел од текстот и на англ. јазик. Фусноти кон текстот. Биографија на Блаже Конески : (1921-1993): стр. 431-433. Библиографија на литературните дела на Блаже Конески / Лилјана Ристевска: стр. 435-443.
Keywords
Конески, Блаже, 1921-1993.
Citation