Св. Наум Охридски : (ревносен следбеник на словенските првоучители и храбар заштитник на нивното дело) : свечен собир по повод 1100-години од упокојувањето на Св. Наум Охридски, Охрид, 30 VI 2010 / Петар Хр. Илиевски.

dc.contributor.author Илиевски, Петар Хр. (aut)
dc.date.accessioned 2021-12-16T20:14:05Z
dc.date.available 2021-12-16T20:14:05Z
dc.date.issued 2011
dc.description Тираж 300. Фусноти кон текстот.
dc.format 20 стр. ; 24 см.
dc.identifier.other COBISS.MK-ID - https://plus.mk.cobiss.net/opac7/bib/93678346
dc.identifier.uri http://riznica.manu.edu.mk/handle/123456789/481
dc.publisher Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
dc.subject Наум Охридски, св., 835-910
dc.title Св. Наум Охридски : (ревносен следбеник на словенските првоучители и храбар заштитник на нивното дело) : свечен собир по повод 1100-години од упокојувањето на Св. Наум Охридски, Охрид, 30 VI 2010 / Петар Хр. Илиевски.
dc.type monograph
dc.type text
dspace.entity.type
Files