Свечен собир по повод 150-годишнината од раѓањето и 100-годишнината од смртта на Димитар В. Македонски : свечен собир одржан на 3 декември 1998 година / [Блаже Ристовски ; ликовен уредник Кочо Фидановски].

Date
1999
Authors
Ристовски, Блаже. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
'Рбетен ств.насл. и кор. ств. насл.: Димитар В.Македонски. Податокот за авторот преземен од корицата. Слика на Д.В.Македонски на предната корица. Тираж 300. Фусноти кон текстот.
Keywords
Македонски, Димитар В., 1848-1898
Citation