Кејнзијанската економска филозофија : од Кејнз до денешни дни / Таки Фити.

Date
2011
Authors
Фити, Таки. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Економски факултет
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Keynesian economic philosophy : from Keynes to the present days / Taki Fiti. Фусноти кон текстот. Библиографија: стр. [249]-255. Регистри. Summary.
Keywords
Кејнзијанска економија
Citation