Стратегија за развој на земјоделството во Република Македонија до 2005 година / [раководители Тодор Галев, Александар Мурарцалиев ; соработници Борис Анакиев, Иван Ангелов, Ефтим Анчев, Звонко Божиновиќ, Јорде Јакимовски, Христо Поповски, Владимир Џабирски].

Date
2001
Authors
Галев, Тодор. (edt)
Мурарцалиев, Александар. (edt)
Анакиев, Борис. (edt)
Ангелов, Иван. (edt)
Анчев, Ефтим. (edt)
Божиновиќ, Звонко. (edt)
Јакимовски, Јорде. (edt)
Поповски, Христо. (edt)
Џабирски, Владимир. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Воведна реч на промоцијата на "Стратегијата за развој на земјоделството во Република Македонија до 2005" / Георги Ефремов: стр. 13-18. Предговор / Георги Ефремов: стр. 19-20. Библиографија: стр. 279-281 [38 единици]
Keywords
Земјоделство
Citation