Слушате ли Каинавелијци? : Славко Јаневски книжевна генеологија / Георги Старделов.

Date
2010
Authors
Старделов, Георги. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Фонд Трифун Костовски
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: People of Cainabelia do you hear it? : Slavko Janevski literary genealogy / Georgi Stardelov. Библиографија на делата на Славко Јаневски / библиографијата ја состави Лилјана Ристевска: стр. [623]-634. Регистар.
Keywords
Јаневски, Славко, 1920-2000
Citation