980 маслени слики / Ташковски ; [превод на англиски јазик Сандра Авросиевска ; фотографија Васко Ташковски] = 980 oil paintings / Taškovski ; [translated into English by Sandra Avrosievska ; photography Vasko Taškovski].

Date
2021
Authors
Ташковски, Васко. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите : Матица македонска = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts : Matica makedonska
Abstract
Description
Текст напоредно на мак. и англ. јазик. Тираж 500. Фантастичната приказна на академик Васко Ташковски / Раде Силјан ; The fantastic story of academician Vasko Taškovski / Rade Siljan: стр. 7-10.
Keywords
Современа уметност
Citation