Споменица посветена на Анте Поповски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1931-2003] / [уредник Блаже Ристовски].

Date
2004
Authors
Ристовски, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Кор. ств. насл.: Анте Поповски. На наспор. насл. стр.: Festschrift : presented as a memorial to Ante Popovski a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts. Тираж 300. Библиографија на трудовите на академик Анте Поповски: стр. 33-37.
Keywords
Поповски, Анте, 1931-2003
Citation