Малеш и Пијанец. 2, Природни и социо-географски карактеристики на Малеш и Пијанец / [уредувачки одбор Ѓорѓи Филиповски, главен и одговорен уредник, Кирил Мицевски, Митко Панов ; автори Миливој Гашевски...и др.].

Date
1980
Authors
Гашевски, Миливој. (aut)
Филиповски, Ѓорѓи. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Malesh and Pianets. 2, Natural and sociogeographical characteristics of Malesh and Pianets. Тираж 1000. Библиографија кон повеќе трудови.
Keywords
Социогеографија
Citation