Стратегија за извоз на Република Македонија : (истражувачки проект) / [уредувачки одбор [и] раководен тим Ксенте Богоев (претседател), Аритон Жиков, Борис Блажевски ; соработници Душан Вељковиќ, Михаил Петковски, Борис Анакиев, Ирена Кикеркова-Јаниќевиќ, Рубин Зарески ; корица Александар Сотировски].

Date
1999
Authors
Богоев, Ксенте. (aut)
Жиков, Аритон. (aut)
Блажевски, Борис. (aut)
Вељковиќ, Душан. (aut)
Петковски, Михаил. (aut)
Анакиев, Борис. (aut)
Кикеркова Јаниќевиќ, Ирена. (aut)
Зарески, Рубин. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 800. Фусноти кон текстот.
Keywords
Извозна стратегија
Citation