Македонско-словенечки книжевно-културни релации / Александар Спасов ; [корица Кочо Фидановски].

Date
1998
Authors
Спасов, Александар. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Macedonian-Slovenian literary-cultural relations / Aleksandar Spasov. Тираж 500. Фусноти кон текстот. Белешка на авторот: стр. 149. Библиографија на приредени книги од Александар Спасов на словенечки автори: стр. 151-152.
Keywords
Македонска книжевност, Словенечка книжевност
Citation