Копнеж по целина / Матеја Матевски ; [превод на англиски јазик Зоран Анчевски, ... [и др.] = Longing for the whole / Mateja Matevski ; [translation into English Zoran Anchevski, ... [et. al.].

Date
2014
Authors
Матевски, Матеја. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите = Skopje : Macedonian academy of sciences and arts
Abstract
Description
Песни на македонски јазик со напореден препев на англ. јазик. Фусноти кон текстот. Автобиографска белешка ; Autobiographical note: стр. 236-241.
Keywords
Матевски, Матеја, 1929-
Citation