Statistics for Главниот штаб на народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија (1941-1945) : по повод 90 години од раѓањето на Михаило Апостолски : прилози од научниот собир одржан во Скопје на 19 и 20 декември 1996 година / [уредувачки одбор на зборникот Манол Пандевски (претседател), Новица Велјановски, Миле Михајлов ; превод на англиски јазик Марија Велковска].

Total visits

views
Главниот штаб на народноослободителната војска и партизанските одреди на Македонија (1941-1945) : по повод 90 години од раѓањето на Михаило Апостолски : прилози од научниот собир одржан во Скопје на 19 и 20 декември 1996 година / [уредувачки одбор на зборникот Манол Пандевски (претседател), Новица Велјановски, Миле Михајлов ; превод на англиски јазик Марија Велковска]. 0