Statistics for Историска фонологија на македонскиот јазик : со општ поглед врз фонолошкиот развиток на македонскиот јазик и со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески / Блаже Конески ; редакција Људмил Спасов ; [превод на англиски Виктор А. Фридман ; графичка подготовка Љупчо Митревски ; корица Бојан Средоевиќ].

Total visits

views
Историска фонологија на македонскиот јазик : со општ поглед врз фонолошкиот развиток на македонскиот јазик и со карта на македонските дијалекти од Божидар Видоески / Блаже Конески ; редакција Људмил Спасов ; [превод на англиски Виктор А. Фридман ; графичка подготовка Љупчо Митревски ; корица Бојан Средоевиќ]. 0