Statistics for Процесот на стандардизацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански јазици : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков / [уредувачки одбор Блаже Ристовски, Зузана Тополињска, Гане Тодоровски ; превод на англиски јазик Нада Георгиева].

Total visits

views
Процесот на стандардизацијата на македонскиот јазик во споредба со соодветните процеси во другите словенски и балкански јазици : тркалезна маса по повод 125-годишнината од раѓањето на Крсте Мисирков / [уредувачки одбор Блаже Ристовски, Зузана Тополињска, Гане Тодоровски ; превод на англиски јазик Нада Георгиева]. 0