Statistics for Интерпретации : Европски истражувачки проект за поетика и херменевтика (ЕППХ) на Македонската академија на науките и уметностите : меморија & интерпретација : специјално издание / приредувач Ката Ќулавкова ; [превод од англиски и од француски Наташа Аврамовска, Љубица Спасковска, Владимир Мартиновски = translators from English and Francaise Natasa Avramovska, Ljubica Spaskovska, Vladimir Martinovski].

Total visits

views
Интерпретации : Европски истражувачки проект за поетика и херменевтика (ЕППХ) на Македонската академија на науките и уметностите : меморија & интерпретација : специјално издание / приредувач Ката Ќулавкова ; [превод од англиски и од француски Наташа Аврамовска, Љубица Спасковска, Владимир Мартиновски = translators from English and Francaise Natasa Avramovska, Ljubica Spaskovska, Vladimir Martinovski]. 0