Statistics for Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македоња - политичка програмска декларација на Револуцијата : предавање на свечениот собир по повод 40-годишнината од издавањето на Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО Македонија, одржан на 18 октомври 1983 година / Александар Христов ; [уредник Евгени Димитров].

Total visits

views
Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македоња - политичка програмска декларација на Револуцијата : предавање на свечениот собир по повод 40-годишнината од издавањето на Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО Македонија, одржан на 18 октомври 1983 година / Александар Христов ; [уредник Евгени Димитров]. 0