Statistics for Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик / Божидар Видоески ; [приредиле Олга Иванова, одговорен уредник, Марија Коробар-Белчева, Маринко Митков ; превод на англиски Лилјана Митковска ; корица Валентино Трајковски].

Total visits

views
Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик / Божидар Видоески ; [приредиле Олга Иванова, одговорен уредник, Марија Коробар-Белчева, Маринко Митков ; превод на англиски Лилјана Митковска ; корица Валентино Трајковски]. 0