Избрани трудови / Исак Таџер.

Date
2001
Authors
Таџер, Исак. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Том I: Научно-стручното творештво и едукативната дејност на академик Исак Таџер / Г.Д. Ефремов: стр. XXIII-XXVIII. Фусноти кон текстот. Summaries и библиографија кон трудовите.
Keywords
Таџер, Исак, 1937-2007., Патолошка физиологија
Citation