Македонскиот правопис : свечен собир по повод 60-годишнината од донесувањето на македонската азбука и правопис и нивната примена во Букварот, Скопје, 7.VI 2005 / Петар Хр. Илиевски.

Date
2005
Authors
Илиевски, Петар Хр. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Фусноти кон текстот. Тираж 300.
Keywords
Македонски јазик
Citation