Номадското сточарство во Македонија од XIV до XIX век / Александар Матковски ; [корица Кочо Фидановски].

Date
1996
Authors
Матковски, Александар. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Nomad sheep-farming in Macedonia from to XIV to XIX centuries / Aleksandar Matkovski. Тираж 300. Фусноти кон текстот.
Keywords
Овчарство, номадско
Citation