Преглед на изданијата : 1988-1997 / Македонска академија на науките и уметностите ; [уредувачки одбор Ташко Георгиевски (претседател), Крум Томовски, Васил Панов ; прегледот го подготви Роберта Николовска].

Date
1997
Authors
Македонска академија на науките и уметностите (Скопје)
Георгиевски, Ташко. (edt)
Томовски, Крум. (edt)
Панов, Васил. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Survey of Editions : 1988-1997. Тираж 600. Предговор: стр. [5]-7. Регистри.
Keywords
Македонска академија на науките и уметностите
Citation