Современа дијагностика и третман на малигните тумори на ларинксот и хипофаринксот : прилози од научниот собир одржан на 22 мај 1998 година во Скопје / [уредувачки одбор Александар Андреевски, (претседател) Владимир Ќаев, Никола Николовски ; корица Кочо Фидановски].

Date
2000
Authors
Андреевски, Александар. (edt)
Ќаев, Владимир. (edt)
Николовски, Никола. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: The contemporary diagnostic and treatment of malignant laryngo-hipopharyngeal tumors : papers from a symposium held in Skopje, 22 May 1998. Тираж 500. Библиографија и summaries kon trudovite.
Keywords
Ларинкс, Хипофаринкс
Citation