Македонска хрестоматија / Димитар Пандев.

Date
2020
Authors
Пандев, Димитар. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, Истражувачки ценатр за ареална лингвистика "Божидар Видоески"
Abstract
Description
На напор. насл. стр.: Macedonian chrestomathy / Dimitar Pandev. Библиографија: стр. 323.
Keywords
Македонски јазик, Македонски книжевни текстови
Citation