Харалампие Поленаковиќ : 110 години од раѓањето / [главен уредник Витомир Митевски].

Date
2020
Authors
Митевски, Витомир. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 300. На напор. насл. стр.: Haralampie Polenakovic : 110th anniversary of his birth. Фусноти кон текстот. Биографија на академик Харалампие Поленаковиќ (1909 - 1984): стр. [203-204] Библиографија на академик Харалампие Поленаковиќ: стр. [205-226]
Keywords
Поленаковиќ, Харалампие, 1909 - 1984
Citation