Свечен собир посветен на 150-годишнината од раѓањето на Константин Миладинов : одржан на 30 октомври 1980 година / [уредник Блаже Конески].

Date
1981
Authors
Конески, Блаже. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 800. Фусноти кон текстот. Животниот пат и творештвото на Константин Миладинов / Харалампие Поленаковиќ: стр. 7-23.
Keywords
Миладинов, Константин, 1830-1862
Citation