Томе Серафимовски : биобиблиографија / [текст Георги Старделов = text Georgi Stardelov ; библиографија подготвиле Соња Серафимовска, Лилјана Угриновска = bibliography prepared by Sonja Serafimovska, Liljana Ugrinovska ; преведувачи Реџеп Златку ... [и др.] = translations by Rexhep Zllatku ... [и др.].

Date
2005
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите, фондација "Трифун Костовски"
Abstract
Description
На наспор. насл. стр: Tome Serafimovski : biobibliography. Текст напоредно на повеќе јазици. Библиографија ; Bibliography: стр. 189-211.
Keywords
Серафимовски, Томе, 1935-
Citation