Аномалии во максилофацијалната регија / Илија Васков.

Date
2007
Authors
Васков, Илија. (aut)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
На наспор. насл. стр.: Anomalies of the maxillar and facial region / Ilija Vaskov. Библиографија: стр. [217]-232, 387-407. Conclusion.
Keywords
Максилофацијална регија
Citation