Преглед на изданијата : 1998-2007 / Македонска академија на науките и уметностите ; [уредувачки одбор Крум Томовски (претседател), Владимир Серафимовски, Лидија Симовска ; прегледот го подготвија Виолета Јовановска, Драгица Топузовска, Соња Теовска].

Date
2007
Authors
Македонска академија на науките и уметностите (Скопје)
Томовски, Крум. (edt)
Серафимовски, Владимир. (edt)
Симовска, Лидија. (edt)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Скопје : Македонска академија на науките и уметностите
Abstract
Description
Тираж 500. На наспор. насл. стр.: Survey of Editions : 1998-2007. Предговор: стр. [5]-7. Регистри.
Keywords
Македонска академија на науките и уметностите
Citation